Wiebengacomplex Hanzehogeschool Groningen

 

  • Opdrachtgever: Hanzehogeschool Groningen
  • Systeem: Climotion, 2 toevoerkanalen
  • Architect: DP66 Architectuurstudio bv
  • Adviseur: Adviesbureau Sijperda- Hardy bv
  • Installateur: Croon Wolter en Dros

Nieuwe Zakelijkheid

In 1922 heeft Jan Gerko Wiebenga, destijds directeur van de Nijverheidsschool, de opdracht gekregen om zelf een ontwerp te maken voor een nieuwe school, nu ook wel bekend als het Wiebengacomplex. Dit complex is het eerste gebouw in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. Het complex is in de loop der jaren verbouwd en uitgebreid binnen de mogelijke kaders.

Nieuwe eisen en duurzaamheid

Het aantal studenten groeit snel en de verwachting is dat de Hanzehogeschool Groningen deze de komende jaren niet meer kan huisvesten. Daarnaast kan het gebouw met haar huidige installaties niet meer voldoen aan de steeds strengere wordende eisen op het gebied van ventilatie en aan de duurzaamheidsambities op het gebied van binnenklimaat, flexibiliteit en energiezuinigheid.

Renovatie rijksmonument

Een grootschalige renovatie/nieuwbouw van dit rijksmonument is het gevolg van deze ontwikkeling. Omdat het een rijksmonument met beschermde status betreft, moet men zorgvuldig omgaan met het implanteren van nieuwe installaties. Het Climotion systeem kan hier perfect aan de vraag voldoen omdat er minder installatie componenten nodig zijn. Dus met minimale aantasting van het gebouw, een optimaal klimaat en zeer energiezuinig.

Twee kanalen systeem Climotion

De Hanzehogeschool heeft gekozen voor het zeer energiezuinige 2-kanaalssysteem van Climotion. Met behulp van twee-toevoerkanalen is het mogelijk om zonder nabehandeling en ongeacht het seizoen het gebouw optimaal te klimatiseren.

Een kijkje nemen in het Wiebengacomplex?

In de video hiernaast wordt u virtueel door het gebouw geleid!

Wiebenga-complex