Rijksuniversiteit Groningen

Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen
Systeem: Climotion 1 kanaals
Installatiepartner: Kieback & Peter Nederland bv


Energiezuinig, verbeterd energielabel

De Universiteitsbibliotheek in Groningen is het eerste Nederlandse onderwijsgebouw waarin Climotion is toegepast. De inmiddels succesvol uitgevoerde pilot in de aula van het Academiegebouw laat zien dat het Climotion systeem frisse lucht en een aangename temperatuur op een energiezuinige manier regelt. De RUG verwacht tot 30% energie te besparen ten opzichte van een traditioneel ventilatiesysteem. Berekend is dat de bibliotheek na de renovatie van een B- naar een A- label opschuift.

Verbeteren van binnenklimaat

Om het groeiende aantal bezoekers aan de universiteit van Groningen goed te kunnen ontvangen, wordt de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen gerenoveerd. Het aantal studieplekken wordt verhoogd van 1.700 naar tenminste 2.700 plekken, met de mogelijkheid dit in de toekomst verder uit te breiden. De Rijksuniversiteit Groningen heeft als eis gesteld dat het binnenklimaat aanzienlijk moet verbeteren. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij het eerder in de aula van het Academiegebouw succesvol uitgeteste Climotion systeem.

Vors lager energieverbruik, zelfs met toename bezoekers

Met dit systeem wordt de bibliotheek van voldoende frisse lucht voorzien en wordt er een constante temperatuur gerealiseerd waarbij het ideale klimaat ontstaat. Tegelijkertijd levert dit systeem ten opzichte van het traditionele HVAC systeem een fors lager energiegebruik op. Dit zal in relatie met de groei aan bezoekers zelfs nog een besparing realiseren van circa 20%.

Comfort gestuurde luchtbehandeling

De energiebesparing wordt gerealiseerd doordat er een gebruikersafhankelijke hoeveelheid lucht wordt geconditioneerd. Dit houdt in dat er op comfort -bestaande uit onder andere temperatuur en luchtkwaliteit -p gestuurd wordt en niet op de voorgeschreven hoeveelheid m3/persoon verse buitenlucht. Daarnaast is de luchtmeting zo efficiënt, dat we een surplus aan warme lucht hebben, en koude lucht meer wordt gebruikt.

RijksuniversiteitGroningen