Noord-Veluws Museum, Nunspeet

 

  • Opdrachtgever: Noord-Veluws Museum
  • Systeem: Climotion, 1 toevoerkanaal
  • Architect: Kamsteeg + Bisschop architecten BV
  • Adviseur: Cab Maurik InstallatieAdvies

Schildersdorp

Nunspeet was tussen 1880 en 1950 een kunstenaarsdorp. Er waren wel honderd schilders actief, maar in tegenstelling tot de Bergense School (Museum Kranenburgh) en de Larense School (Singer Museum) kent vrijwel niemand de Nunspeetse School. Hier moest het Noord-Veluws Museum in Nunspeet verandering in brengen. De initiator is ex-zakenman Herman van Ree. Hij gaf zijn eigen collectie van zo’n 200 Noord-Veluwse schilders in bruikleen; de basis voor het nieuwe museum.

Niet over één nacht ijs

Bij de keuze voor het revolutionaire Climotion-systeem is het museum niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn verschillende opties overwogen zoals o.a. vloerverwarming en -koeling met behulp van een warmtepomp. Alle opties zijn vervolgens met elkaar vergeleken, ook in termen van investeringskosten. Die vielen ten opzichte van een conventioneel systeem zelfs gunstiger uit, zeker wanneer rendement en de lagere energielasten meegewogen werden.

Een homogene verdeling van lucht

Climotion zorgt voor een chaotische menging van lucht. Het bestuur en bouwteam van het museum zijn door rookproeven overtuigd geraakt van de werking van Climotion. De rookproef werkt als volgt: in elke ruimte komt de lucht binnen via de toevoerroosters; als men daarvoor rook inbrengt, dan wordt duidelijk wat er met de lucht gebeurt. Bij een conventioneel systeem zal de lucht die bovenin wordt ingeblazen, via het plafond langs de muren naar beneden gaan en via de vloer en de muren weer omhoog bewegen, om vervolgens de ruimte via een afvoerrooster te verlaten. Met het Climotion-systeem komt de lucht de ruimte in en wordt binnen die ruimte homogeen verdeeld. Dat houdt in dat de geklimatiseerde lucht zelfs achter de schilderijen komt. Met een conventioneel systeem is dit nagenoeg onmogelijk.

Geen symptoombestrijding

De werktuigbouwkundige wereld heeft tot nu toe altijd aan ‘symptoombestrijding’ gedaan. Zo zette men bijvoorbeeld een radiator onder een koud raam om de koudeval daar tegen te gaan. Men bedacht trucjes om warme en koude lucht op een bepaalde plek te krijgen, maar een fundamentele oplossing werd niet gevonden. Het Climotion-systeem lost het klimaatprobleem fundamenteel op.

Noord-Veluws Museum, Nunspeet