Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen (Zwitserland)

 

  • Opdrachtgever: Museum zu Allerheiligen
  • Systeem: Climotion, 1 toevoerkanaal
  • Adviseur: HL-Technik AG

Het Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen omvat een collectie van ruim 20.000 werken in vele technieken. Met name bijzonder zijn de tekeningen uit de 16e en 17e eeuw met werken van Stimmer, Kindtmayer, Caspar en Murer. Het is onomstreden een museum van internationaal belang. Het museum (ruim 10.000 m2) is gehuisvest in het Klooster van Eberhard von Nellenburg, dat stamt uit de 11’e eeuw, en ligt ingeklemd tussen de rivier de Rijn en de stad Schaffhausen.

Renovatie klimaatinstallatie

In 2006 is gestart met een intensieve renovatie van het complex en ook de klimaatinstallatie moest op museaal niveau worden gebracht. Met name de schilderijen op doek en karton, maar ook de vele textiele kunstvoorwerpen, zijn erg gevoelig voor de kwaliteit van het binnenklimaat. Voor het behoud van de schilderijen, maar ook in het belang van de verzekering, is het noodzakelijk dat het binnenklimaat goed is. ‘Of er nu honderd man binnen zijn of vijf, er moet een zo stabiel mogelijk klimaat heersen met zo weinig mogelijk verstoringen.’ Als uitgangspunt worden in tegenstelling tot de tot dan toe gebruikelijke vaste instellingen, glijdende klimaatinstellingen gebruikt: temperatuur: 18°C tot 24°C in ± 0,5 °C/uur respectievelijk ± 2 °C/24 uur en de relatieve vochtigheid: 44 % tot 55 % in ± 2,5 %/uur respectievelijk ± 5 %/24 uur. Op deze manier wordt de luchtkwaliteit binnen het gebouw afgestemd op het gebruik en op de weersomstandigheden buiten.

Reductie bedrijfskosten

Het Climotion systeem bracht voor het museum een beperking van de investering en een reductie van de bedrijfskosten met zich mee. Toch was de keuze voor het Climotion systeem in 2006, zoals bij elke nieuwe grote implementatie, vooral een kwestie van vertrouwen. Nu is het project een gewaardeerde referentie voor andere musea die de keuze voor het Climotion systeem overwegen.

Museum-zu-Allerheiligen