Climotion BV, gevestigd aan Wilhelminastraat 51, 2011 VL Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.climotion.com
Wilhelminastraat 51, 2011 VL Haarlem
Tel: +31 23 576 8855

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Climotion BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke gegevens wij bewaren wanneer u onze website bezoekt

Climotion BV slaat uitsluitend geanonimiseerde gegevens over uw activiteiten op onze website op in de vorm van een analytics cookie. Deze gegevens worden niet gebruikt voor (re)marketing doeleinden.

Welke gegevens wij bewaren wanneer u een e-mailcampagne van ons ontvangt

Wanneer u er voor heeft gekozen om onze e-mail te ontvangen, of wij een gerechtvaardigd belang hebben om u op basis van uw interesses een e-mail te versturen, bewaren wij enkele gegevens. Zo hebben wij inzicht in welke e-mail van ons u heeft geopend, waar u op heeft geklikt in de e-mail en of u zich wilt uitschrijven in de toekomst. Dit helpt Climotion BV haar diensten in de toekomst beter af te stemmen op haar klanten en u betere service te verlenen. Wij zullen u nooit een e-mail sturen wanneer u niet eerder contact met ons heeft gehad en wij niet daarmee geen gerechtvaardigd belang hebben dat u interesse in onze producten of diensten heeft.

Gerechtvaardigd belang

Wanneer wij vermoeden dat u geïnteresseerd zal zijn in één van onze (gratis) seminars en wij eerder contact met u hebben gehad over de diensten van Climotion kunnen wij u een uitnodiging sturen. U kunt zich op elk moment voor deze mogelijkheid afmelden, waarna wij uw gegevens zullen verwijderen uit onze systemen. Deze uitnodigingen worden uitsluitend naar bedrijf-gerelateerde e-mails gestuurd tenzij expliciet aangevraagd door individuen. Dit wordt gedaan uit een afweging van het privacybelang tegenover het belang van het bedrijf.

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Climotion en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Climotion BV heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Climotion BV  geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Climotion BV een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van Climotion.com kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Climotion BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Climotion BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder wordt toegelicht welke persoonsgegevens wij verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@climotion.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Climotion BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bepalen welke apparaten gebruikt worden om de website te gebruiken, dit helpt ons een betere gebruikservaring te realiseren.
 • Het leveren van informatie en diensten wanneer u dit aanvraagt.
 • Het opslaan van accountgegevens voor een overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken bestelomgeving. Dit wordt uitsluitend gedaan als u zelf een account aanmaakt op de website.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Climotion BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Climotion BV) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Climotion BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Climotion BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Climotion BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@climotion.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Climotion BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Climotion BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@climotion.com.

Welke persoonsgegevens wij bewaren bij het invullen van het contactformulier

Bij het invullen van contactformulier bewaren wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Ook bewaren wij uw geselecteerde voorkeuren met de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (opt-in)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over (wijzigingen in) onze diensten en producten
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en u aan een specifieke onderneming of project te koppelen. Deze koppeling wordt gedaan teneinde het contact te stroomlijnen. Dit realiseert een aanzienlijk kortere responstermijn en daarmee een betere serviceverlening.

Welke gegevens wij bewaren bij als u een bestelling doet

Bij het plaatsen van een bestelling bewaren wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Climotion BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Climotion BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.